Bouwwerkzaamheden project Koningshof

Lees hier een nieuwsupdate betreft de bouw van project Koningshof van de afgelopen maand. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, stellen we u hierbij graag op de hoogte van de werkzaamheden die gaande zijn.

Bouwwerkzaamheden
Afgelopen weken zijn de damwanden in de grond geduwd en de palen in de grond gevormd.  Op dit moment worden de bronnen geboord welke voor de warmtepomp nodig zijn. In week 16 wordt de bemaling geplaatst en wordt gestart met de proefbemaling. Hierbij wordt het water onttrokken uit de kuip. De grondwaterstand zal ondertussen continu gemonitord worden door een onafhankelijk adviesbureau met behulp van de peilbuizen. Naar verwachting wordt in week 17 en 18 gewerkt aan het ontgraven tussen de damwanden.

Ontsluiting Europan
Helaas is het tijdens de bouw niet mogelijk de entree aan de zijkant van de Europan te behouden. Om onveilige situaties te voorkomen zal hierom een tijdelijke ontsluiting gecreëerd worden aan de voorzijde van de Europan. Bewoners van de Europan ontvangen hierover binnenkort een brief met meer informatie.