Planning werkzaamheden

In deze eerste update wordt een een globale planning gedeeld en lichten we toe welke werkzaamheden er voor de komende weken gepland staan.

Monitoringsplan en vooropnames
De vooropnames zijn reeds uitgevoerd. Wij hebben in het voortraject een omgevingsanalyse gemaakt en een invloedsgebied van 50 meter vastgesteld en aangehouden. Hier is rekening gehouden met het bouwjaar en de funderingsmethodes. Als uw woning niet is opgenomen in de vooropname hoeft u zich geen zorgen te maken over nadelige gevolgen voor uw woning. Vanuit de bewoners gezien kunnen we ons verplaatsen in de zorgen, vanuit de techniek zien wij geen enkele reden tot zorgen. Wij doen er alles aan om schade en risico’s te voorkomen.

Op 20 december zijn de peilbuizen geplaatst om vanaf volgende week de grondwaterstand te kunnen meten. Wanneer de werkzaamheden eenmaal zijn begonnen, zullen we continu de grondwaterstand monitoren. Voor de uitgebreide informatie verwijzen we u graag naar het BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) waarin het monitoringsplan in bijlage 3 is opgenomen. Het BLVC-plan is als Pdf-bestand te downloaden op de website van project Koningshof.

Komende werkzaamheden
Naar alle waarschijnlijkheid wordt in week 2 het grondwerk afgerond. Dit houdt in dat het terrein klaar wordt gemaakt om daadwerkelijk te gaan bouwen. Obstakels op het bouwterrein worden verwijderd en het terrein wordt voorzien van benodigdheden voor de bouw, zoals de aanleg van de bouwweg en opstelplaatsen van keten, containers en de kraan.

Volgens de huidige planning wordt eind week 2 de stelling, waarmee de damwanden in de grond gedrukt worden, aangeleverd. Er zullen geen afzettingen zijn, maar houd er wel rekening mee dat u hiervan overlast zou kunnen ervaren. Volgens planning begint maandag 17 januari het drukken van de damwanden. Dit duurt ongeveer drieweken. Rond week 6 wordt er gestart met het boren van de palen door middel van een trillingsarme techniek. Dankzij deze techniek worden er minder trillingen geproduceerd en wordt geluidsoverlast tot een minimum beperkt. Dit proces zal ongeveer vier weken duren. Volgens planning wordt in week 10 gestart met het ontgraven tussen de damwanden, wat naar verwachting twee weken duurt.

Cameratoezicht
Gedurende de periode van 25 december 2021 tot en met 2 januari 2022 is er vanwege de kerstvakantie niemand op de bouwplaats aanwezig. Om die reden worden er bewakingscamera’s geplaatst. In geval van calamiteiten kunt u bellen naar het nummer van de meldkamer: +31 (20) 4461525. Bij vragen of opmerkingen zonder spoed mailt u naarkoningshof@deraad.nl of belt u naar 071-4051414.

Globale planning
Graag delen we hieronder met u de globale planning voor de bouw van project Koningshof. Dit is de planning naar verwachting en dus onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Doorlooptijd kelder    : Januari t/m augustus

Fundering                    : Juli t/m september

Ruwbouw                    :  Vanaf augustus