Voortgang project Koningshof

De bouw van project Koningshof vordert gestaag. Lees verder voor een update betreft de werkzaamheden op de bouwplaats van het project en de planning voor de komende weken.

Stand van de bouw
Begin van dit jaar zijn de damwanden in de grond in geduwd ten behoeve van de parkeergarage welke zich deels ondergronds zal bevinden. Tijdens deze werkzaamheden bleken er in de grond veel obstakels zoals stenen en puin aanwezig te zijn. Hierdoor konden damwanden niet op diepte gebracht worden en moesten damwanden soms anders ten opzichte van de engineering geplaatst worden. Ook waren er verschillende grondlagen welke zeer hard waren waardoor er additionele werkzaamheden zoals voorboren en fluïderen zijn toegepast.

Doordat sommige damwanden niet op diepte zijn gekomen of uit het slot zijn geschoten, zijn er waterglasinjecties uitgevoerd om de bouwput alsnog af te sluiten. Deze werkzaamheden waren niet in de oorspronkelijke planning opgenomen. De verwachting was om de damwanden in ca. 2 weken aan te brengen. Helaas is het vooraf niet mogelijk om te beoordelen wat er precies in de grond zit en hoeveel tijd deze werkzaamheden in beslag gaan nemen.

Graafwerkzaamheden Koningshof

Planning
Volgende week zal er gestart worden met de aanleg van de drainage en kan geconcludeerd worden of de bouwput daadwerkelijk waterdicht is. Daarna zullen we starten met het uitgraven van de put en de eerste werkzaamheden aan de keldervloer. Naar verwachting duren de graafwerkzaamheden 2 weken.

Archeologische vondst
Tijdens de graafwerkzaamheden is er een bijzondere vondst gedaan. Een put van naar schatting 500 jaar oud bleek zich onder de grond in de bouwput te bevinden. Inmiddels is, na het vastleggen van de locatie van de vondst, deze afgebroken een weggebracht. De graafwerkzaamheden zetten zich uiteraard weer voort!